Công trình : Nhà ở HOMESTAY 

Chủ đầu tư: Huỳnh Thị Hoa

Địa chỉ:  Khuê Mỹ Đông 7, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Diện tích: 6 x 23m x 5 tầng

Hạn mục công trình : trọn gói hoàn thiện

61602535_1417435708399649_4033767773267034112_n

61602535_1417435708399649_4033767773267034112_n